กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

สาระน่ารู้

>>> เรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีฟรี O-net, gat pat คลิกเลย!

>>> ก้าวทุกวินาที สหวิชา.com (สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

>>> ข่าวไอที อัพเดท ทุกวัน

>>> แอดไวซ์ แหล่งรวมไอที

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi