HOT NEWS Hitpittayakom School

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์เอกสารที่แนบมา : 20210507204242.doc

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ: นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ให้ทำการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564

(สำหรับลิงค์มอบตัวจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีการและรายละเอียดการมอบตัว จะอยู่ที่ท้ายประกาศนี้


หากมีข้อซักถาม ข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์ 0954510147 ครูนพพล หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน
งานรับสมัครนักเรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2021-05-07 20:34:00