HOT NEWS Hitpittayakom School

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ไฟล์เอกสารที่แนบมา : 20201125185351.doc

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

1. นายอรรถพล  บุญใส

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม (แต่งกายชุดสุภาพ)

หมายเหตุ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

โพสโดย : ฝ่ายบุคคล

เมื่อวันที่ :2020-11-25 18:51:00