HOT NEWS Hitpittayakom School

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชางานช่างพื้นฐาน

ไฟล์เอกสารที่แนบมา : 20190115173102.doc

การเผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชางานช่างพื้นฐาน

โดย นายมานะ  พันธ์ศรี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

โพสโดย : นายมานะ พันธ์ศรี

เมื่อวันที่ :2019-01-15 17:23:00