HOT NEWS Hitpittayakom School

#
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
เผื่อแพร่ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ระบบจำนวนเต็ม
รายละเอียดเพิ่มเติม 
22
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
23
ประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
24
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
25
รายงานการขอรับสนับสนุนโครงการยกระดับทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม 
26
การรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
รายละเอียดเพิ่มเติม 
27
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
28
ราคากลางอาคารเรียน 105
รายละเอียดเพิ่มเติม 
29
แบบประเมินกิจกรรม กีฑา - กีฬาสี
รายละเอียดเพิ่มเติม 
30
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่ง แม่บ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Mr. Manoon Potawan