HOT NEWS Hitpittayakom School

#
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม 
2
โหลดเอกสารการสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม 
3
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม 
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
5
รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
6
รายชื่อนักเรียนทุน (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ))
รายละเอียดเพิ่มเติม 
7
ตารางเรียน และ ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
8
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูสอนวิชาพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
10
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ข้าวราดแกง) และร้านถ่ายเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Mr. Manoon Potawan