HOT NEWS Hitpittayakom School

#
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
2
รายชื่อนักเรียนทุน (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ))
รายละเอียดเพิ่มเติม 
3
ตารางเรียน และ ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
4
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูสอนวิชาพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
6
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ข้าวราดแกง) และร้านถ่ายเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม 
7
เลขประจำตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
8
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่งครูสอนวิชาพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
9
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม 
10
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชางานช่างพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Mr. Manoon Potawan