HOT NEWS Hitpittayakom School

#
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูสอนวิชาพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
3
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ข้าวราดแกง) และร้านถ่ายเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม 
4
เลขประจำตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
5
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่งครูสอนวิชาพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
6
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม 
7
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชางานช่างพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
8
ประกาศผลสอบ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
9
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
10
เผยแพร่ผลงาน เรื่องรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผังมโนทัศน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิ
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Mr. Manoon Potawan