กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

สาระน่ารู้

>>> เรียนคณิตศาสตร์ฟรี O-net, gat pat คลิกเลย!

>>> รวมคณิตศาสตร์หลากหลายระดับชั้น คลิกเลย!

>>> คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ฟรี!

>>> คณิตศาสตร์ - DLIT คลังสื่อการสอน

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi