ห้องแนะแนว

สาระน่ารู้

>>> ข่าวรับตรง แนวทางศึกษาต่อ

>>>จบ ม.6 แล้วไปต่อไหนดี

>>> รับตรง เอนตรง ทั่วประเทศ

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi