ห้องแนะแนว

สาระน่ารู้

>>> ข่าวรับตรง แนวทางศึกษาต่อ

>>>จบ ม.6 แล้วไปต่อไหนดี

>>> รับตรง เอนตรง ทั่วประเทศ

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:052-080772 โทรสาร:053-461109 E-mail: school@hpk.ac.th
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi