กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

สาระน่ารู้

>>> เรียนวิชาภาษาต่างประเทศฟรี O-net, gat pat คลิกเลย!

>>> ภาษาอังฤกษ - DLIT คลังสื่อการสอน

>>> เรียนภาษาจีนออนไลน์กับพี่จิ๋ว คลิกเลย!

>>> เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี คลิกเลย!

Documents

### ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยกรณ์ภาษาอังฤกษ เรื่อง Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi