Activity of Hotpittayakom School

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ

       นายระวี  คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564 (ไตรมาส 3-4) จังหวัดเชียงใหม่

ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โพสโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โร

เมื่อวันที่ :2021-07-07 11:40:00