Activity of Hotpittayakom School

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2563

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นำโดยคณะสงฆ์อำเภอฮอด คณะครูและนักเรียนได้ดำเนินการสอบนักธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ณ หอประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2021-03-05 11:29:00