Activity of Hotpittayakom School

การฝึกอบรม โครงการขยะให้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวด

 การฝึกอบรม โครงการขยะให้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวด

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้มีการจัดการฝึกอบรม ในโครงการขยะให้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563  
โดย นายกิตติธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีนายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22- 23 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2020-08-22 16:40:00