Activity of Hotpittayakom School

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ ที่ว่าการอำเภอฮอด

 โรงเรียนฮอดพิทยาคมนำโดยนายระวี คงภาษี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยได้นำนักเรียนวงโยธวาธิต นักศึกษาวิชาทหาร และชุดการแสดงจิตลีลาเทิดพระเกียรติ เข้าร่วมพิธิในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2019-07-28 16:13:00