Activity of Hotpittayakom School

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม นำโดย นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและมีกิจกรรมการถวายพรรษาของนักเรียนแต่ละตำบล

อีกทั้งในโอกาสนี้ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้น ตรี, โท, เอก ทีได้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาโดยเจ้าคณะตำบลหางดง เขต ๑ พระครูประยุตขันติคุณ (สีมา ) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ หอประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2019-07-12 10:51:00