Activity of Hotpittayakom School

เดินขบวนรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

นำโดย นายระวี  คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกับอำเภอฮอด และส่วนราชการ พร้อมใจกันเดินขบวนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด 

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2019-02-22 13:37:00